0347 – 34 33 35
  • Meer dan 20 Jaar Ervaring
  • All Round Service
  • Kwaliteitsgericht
  • 15 Jaar volledige garantie

Bodem injectie

Bodeminjectie en grond injecteren met grondinjecties

Op diverse manieren en om allerlei redenen injecteert Kemo vochtwering de bodem. De milieusector, de weg en waterbouw en de bouwsector maken veel gebruik van de specifieke kennis en materialen van Kemo vochtwering.

Voorbeelden

  • reinigen van bodem- en grondwater
  • in-situ reinigen
  • lekkages achter kademuren dichten
  • opvullen van holle ruimtes onder wegen
  • voorkomen van dijkverzakkingen

Geoprobe grondboor

Met onze Geoprobe grondboor kunnen wij tot 20 meter diep injecteren. Kemo Vochtwering gebruikt hiervoor speciale cementgebonden producten. Tijdens de uitvoering wordt het gehele proces gecontroleerd en geregistreerd door elektronisch gestuurde injectieapparatuur.

Meer dan 20 jaar ervaring