0347 – 34 33 35
  • Meer dan 20 Jaar Ervaring
  • All Round Service
  • Kwaliteitsgericht
  • 15 Jaar volledige garantie

Groutinjectie

Injecteren van metselwerk en muren

Grout is een krimpvrij mengsel van water en cement en wordt, indien nodig aangevuld met hulpstoffen. Dit mengsel wordt in holle ruimten gepompt, waardoor deze constructie gevuld kan worden. Daarna is het mogelijk om dit mengsel te injecteren.

Er kan gekozen worden voor de volgende opties :

  • Het weer opvullen van holle ruimten welke zijn ontstaan door uitspoeling van zand (bijv. achter damwanden)
  • Het voorkomen van verzakkingen door middel van het vullen van holle ruimtes onder bijvoorbeeld vloeren en wegen.
  • Het vullen van spouwconstructies om deze onder de grond een waterkerende functie te geven.
  • Het injecteren in het metselwerk, hierdoor worden scheuren hersteld.

Kemo vochtwering hanteert de nieuwste technieken zoals bijvoorbeeld het gebruik van minerale mortels als onderdeel van het bouwproces. Cement is milieuvriendelijker dan kunstharsen en bij de restauraties van monumentale panden wordt steeds vaker gekozen voor het injecteren van kalksuspensies.

Meer dan 20 jaar ervaring