0347 – 34 33 35
  • Meer dan 20 Jaar Ervaring
  • All Round Service
  • Kwaliteitsgericht
  • 15 Jaar volledige garantie

Optrekkend vocht bestrijden

Oorzaak optrekkend vocht

Grond- en oppervlaktewater bevatten minerale zouten, deze blijven in de steen bij het opdrogen achter.
Door de hydrofiele eigenschappen van het zout wordt het hygroscopische effect nog versterkt, waardoor het water in de loop van de tijd steeds meer stijgt.

Optrekkend vocht behandelen en bestrijden

Optrekkend vocht is een vaak voorkomend probleem en uit zich in natte of vochtige muren. Oorzaak is meestal een slecht geïsoleerde fundering of permanent vochtige grond. Doordat bakstenen poreus zijn wordt vocht van een natte ondergrond als het ware opgezogen.

Meer dan 20 jaar ervaring